Inspectie en Keuring PBM's.

Keuren van PBM’s is noodzaak Om de veiligheid en gezondheid van uzelf of uw medewerkers te waarborgen, dienen persoonlijke beschermingsmiddelen ten minste één keer per jaar gekeurd te worden. Dit is wettelijk verplicht gesteld en opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 7.4a (keuringen).

Altijd valbeveiliging controleren:
Deze keuring blijft echter een momentopname; het is van levensbelang om voor gebruik altijd te controlen of het materiaal in goede staat is en geen slijtage vertoont. De verantwoordelijkheid voor de inspectie en keuring ligt bij u, als werkgever of eigenaar/beheerder van de PBM’s.

Europese Norming:
Elk product dat gezien wordt als PBM moet voldoen aan de Europese Normen: dit zijn standaardeisen voor gebruiksaanwijzing, onderhoud, periodieke inspectie, reparatie, merk en verpakking.

Felix Safety is geaccrediteerd Het is wettelijk zo geregeld dat alleen competente personen die opgeleid zijn, inspecties en keuringen mogen uitvoeren. Felix Safety is officieel geaccrediteerd door diverse producenten, waaronder: 
- ISC - Petzl - Kratos - Skedco - Protekt 

Inspectie en keuring PBM's

Keuring van PBM's en valbeveiliging is jaarlijks verplicht volgens de wetgever. Bedrijven en organisaties zijn verantwoordelijk voor veiligheid op de werkvloer. Goedgekeurde valbeveiliging is daarbij van essentieel belang. Evenals de verplichting om een risico inventarisatie en evaluatierapport op te maken. De arbeidsinspectie controleert hierop. Het is daarom van groot belang om met regelmaat uw valbeveiligingsmiddelen te laten inspecteren en keuren.


PBM Online Keuring Tool:
Felix Safety heeft een eigen pbm inspectietool ontwikkeld, 
een online inspectietool zodat Persoonlijke Beschermings Middelen efficient en eenvoudig beheerd kunnen worden.

Felix Safety Online PBM-inspectie-tool:

Het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht u dat keuringcertificaten altijd op ieder moment getoond moeten kunnen worden aan een inspecteur of toezichthouder. Daarom heeft Felix Safety een online PBM-inspectie-tool ontwikkeld, waarin alle keuringen en materialen zijn opgeslagen. Het enige dat u nodig heeft, is een smartphone met een QR-scan-app, plus een internet verbinding.

Uw Dashboard:

Met onze online tool heeft u 24/7 toegang tot uw gegevens. Door middel van een persoonlijke inlogcode met gebruikersnaam en wachtwoord, kunt u de status van uw producten inzien op uw dashboard:
• Jaaroverzicht te keuren materialen; • Keuringsdata;
• Certificaat op naam en/of afdeling;
• Status van uw producten;
• De te vervangen materialen op basis van leeftijd, bij de volgende inspectie.

Per klantgebruiker wordt er een certificaat aangemaakt met alle PBM’s die van toepassing zijn. Elk product (PBM) heeft een status. Bij de producten wordt een QR-code geplakt die correspondeert met het certificaat in het systeem.

Brochure:

Download hier onze brochure: Inspect & work, waarin wij dieper in gaan op het aspect keuren en onze online tool.

Inspectie EHBO Middelen:

Felix Safety kan ook uw jaarlijkse inspectie van verbandkoffers uitvoeren. Onze inspecteurs komen op locatie voor een inventarisatie en kunnen waar nodig uw verbandtrommel direct aanvullen. Tevens zijn wij bevoegd om reddingsvesten en reddingsboeien te inspecteren en te keuren.


Keuring en Inspectie valblokken.

Felix Safety is geacrediteerd en opgeleid om de valblokken te keuren van Kratos & ISC, Wetgeving schrijft voor dat alleen opgeleide en door de fabrikant gecertificeerde bedrijven mogen keuren, bij ons bent u dus op het juiste adres.

Keuren van de valblokken kan op locatie, daarnaast beschikken wij over een complete lijn valblokken, welke kunnen worden ingezet, wanneer u eigen blokken weg zijn voor inspectie.

Bekijk hier een instructie video voor de inspectie van valblokken:

Onderhoud en Tips.

Op onze website vindt u onder elk product de specificaties en de onderhoud tips, ook kunt u diverse inspectietools downloaden, om periodiek uw eigen pbms te keuren.
Bent u geintresseerd in een cursus pbm onderhoud, bel of mail ons en volg onze opleiding in Maarssen (Utrecht).